O Firmie

Firma "AS Inżynieria Instalacyjna Adam Stefaniak" powstaÅ‚a w 2014 roku jako jednoosobowa dziaÅ‚alność gospodarcza w celu kompleksowej obsÅ‚ugi Inwestorów, Generalnych Wykonawców i Firm Podwykonawczych w zakresie nadzorów inwestorskich, kierowania budowami/robotami budowlanymi, projektowania, wykonywania Å›wiadectw energetycznych, pomiarów skutecznoÅ›ci wentylacji itp.

Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeÅ„ w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociÄ…gowych i kanalizacyjnych o numerze ewidencyjnym SLK/5254/PWOS/12. Należę do ÅšlÄ…skiej OkrÄ™gowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach i posiadam aktualne, wymagane prawem ubezpieczenie OC oraz dodatkowe ubezpieczenie dla osób wykonujÄ…cych Å›wiadectwa charakterystyki energetycznej.

Posiadam ponadto uprawnienia energetyczne grupy G2 oraz gazowe grupy G3 na stanowisku dozoru i eksploatacji.

SpecjalizujÄ™ siÄ™ szczególnie w wentylacji i klimatyzacji lecz zajmujÄ™ siÄ™ również wszystkimi instalacjami ogólnie zwanymi sanitarnymi i mechanicznymi.

WspóÅ‚pracujÄ™ z wieloma firmami projektowymi i wykonawczymi w zakresie instalacyjnym oraz specjalistami w branży kominiarskiej i serwisowania urzÄ…dzeÅ„ i instalacji, tworzÄ…c zgrane zespoÅ‚y doÅ›wiadczonych profesjonalistów potrafiÄ…cych zmierzyć siÄ™ nawet z najbardziej nietypowym zadaniem.