Świadectwa energetyczne

Wykonujemy Świadectwa Energetyczne, popularnie zwanymi również Certyfikatami Energetycznymi budynków zarówno mieszkalnych jak i użyteczności publicznej. Dokumenty te są wymagane przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie nowowybudowanego lub remontowanego budynku użyteczności publicznej a w przypadku domów mieszkalnych i mieszkań wymaga się ich przy sprzedaży lub najmie.

Wszystkie Świadectwa Energetyczne wykonywane są w sposób rzetelny, staranny i precyzyjny. Każda przegroda budowlana i bryła budynku jest dokładnie opisywana, wymiarowana i wrysowywana (korzystamy z oprogramowania pozwalającego również na graficzną prezentację budynku) i odpowiada stanu rzeczywistemu. Wyposażenie budynku w instalacje i źródła ciepła i ich odpowiedni rozdział energetyczny wprowadzane jest starannie przez inżyniera branżowego z uprawnieniami budowlanymi, czym gwarantujemy poprawność obliczeń. Wszystkie wyniki obliczeń są dokładnie sprawdzane i analizowane  w poszukiwaniu ewentualnych błędów. Nie korzystamy z żadnych uproszczeń, współczynników proporcjonalności itp. i nie wykonujemy świadectw hurtowo, generując wynik końcowy jedynie na podstawie powierzchni i kubatury, co niestety często ma miejsce przy sprzedaży za najniższą cenę na popularnych aukcjach internetowych.

Pracochłonność włożona w każdy Certyfikat jest znaczna, ale w efekcie otrzymują Państwo prawidłowo wykonany dokument, na podstawie którego nie tylko dokonacie czynności formalno-prawnych związanych z oddaniem budynku do użytkowania lub jego sprzedaży, ale przede wszystkim spojrzycie na swój dom lub mieszkanie jak na obiekt, który zużywa energię i na jego podstawie będziecie mogli określić realne koszty, jakie będą ponoszone przy jego użytkowaniu. Świadectwo pokazuje Państwu realną klasę energetyczną swojego budynku.


Świadectwa energetyczne wykonujemy na następującej podstawie prawnej:

- Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o numerze SLK/4254/PWOS/12 i przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (wykupione ubezpieczenie OC oraz dodatkowe dla osób sporządzających świadectwa energetyczne);

- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - centralny rejestr osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej - numer 10705